Bokning camping lidköping
Receptionist camping lidköping
 
 
 
Boka!Boka paddeltennis!

BOKNINGSVILLKOR

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst. Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning. Betalning sker med kreditkort/bankkort vid online betalning. Vid de tillfällen betalningen delas upp i 2 delar får ni en bekräftelse/faktura med OCR nummer. Observera at ert kort måste vara öppet för internetköp.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL

Vi tillämpar Camping Key Europe på vår anläggning. Du får i regel disponera stugan från kl. 15.00 på ankomstdagen till kl. 11.00 på avresedagen. För campingtomt gäller dygnsbyte kl 15.00. Vecka 28, 29, 30 och 31 gäller utcheckning kl 12:00 och incheckning kl 15:00. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi, Framnäs Camping AB, skyldiga att se till att Ni får en skriftlig bekräftelse på Er bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

OBS! Från och med 1 januari 2017 gäller nya utchekningstider för stuguthyrning. Ny utcheckningstid är senast kl 11:00 i receptionen.

PERSONUPPGIFTER

Kronocamping och Restaurang Sjökanten (Framnäs Camping AB) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Kronocamping kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Uppgifterna kan även behövas för att fullfölja ett avtal samt fullgöra lagliga förpliktelser som ställs på bolaget. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Kronocamping och av Swecamp som är kedjan Kronocamping tillhör. Detta gäller Kronocamping och Swecamps egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Kronocamping och Swecamp samarbetar med. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta Kronocamping Lidköping, 556483-4876, Läckögatan 22, 531 54 Lidköping, + 46 (510) 268 04. Er registrerade mailadress kan komma att användas i marknadsföringssyfte som t.ex. nyhetsbrev där vi eller Swecamp står som avsändare.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

När du tagit del utav bokningsbekräftelsen samt bokningsvillkor och betalat hela eller delar av din bokning.
Observera att en bokningsavgift, 135 SEK tillkommer på din faktura om du bokar genom personlig service.

NÄR SKALL JAG BETALA?

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst. Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Om Du inte betalar in handpenningen på 1200 SEK ser vi det som en avbokning från din sida. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta skriftligen till info@kronocamping.com.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Du avbokar skriftligen till oss per mail; info@kronocamping.com. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd på 250 SEK sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 40 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och avbokningsavgiften (250 SEK + 50 SEK), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag för att återbetalning skall utgå.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss minus den ev. nyttan du hunnit med på tomten/stugan. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under Din vistelse, skall Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Om du brutit mot våra ordningsregler (se skyldigheter) återbetalar vi resterande tid enligt din bokning om vi hittar ny gäst som hyr platsen/stugan minus de kostnader som vi eller andra gäster pålagts i samband med detta.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerhetsställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter Du mot ordningsreglerna har vi rätten att avhysa er från platsen med omedelbar verkan. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. Avresestädning kan beställas i receptionen minst två dagar i förväg. Under högsäsong (v. 28-31) minst 1 vecka i förväg.

OBS! Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser. Alla stugor kommer efter utchekning att kontrolleras av vår personal så att städningen är godkänd och att inget saknas. Vid ej godkänd städning kommer en städfaktura skickas till gästen enligt prislista (priset varierar beroende på storlek på stugan). Slutstädning av stuga måste beställas minst 1 vecka i förväg, observera att diskning ej ingår.

NATURKATASTROFER, KRIG, STREJK M.M.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med det som ni inbetalat till oss minus den ev. nyttan ni kan ha haft av tomten.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?

Vänd Dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända dig till ARN. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.

Kronocamping
Kronocamping