När vill du besöka oss?

Bokningsvillkor

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst. Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning. Betalning sker med kreditkort/bankkort vid online betalning. Vid de tillfällen betalningen delas upp i 2 delar får ni en bekräftelse/faktura med OCR nummer. Observera at ert kort måste vara öppet för internetköp.

Viktigt att känna till

Vi tillämpar Camping Key Europe på vår anläggning. Du får i regel disponera stugan från kl. 15.00 på ankomstdagen till kl. 11.00 på avresedagen. För campingtomt gäller dygnsbyte kl 15.00. Vecka 28, 29, 30 och 31 gäller utcheckning kl 12:00 och incheckning kl 15:00. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi, Framnäs Camping AB, skyldiga att se till att Ni får en skriftlig bekräftelse på Er bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

När blir min bokning bindande?

När du tagit del utav bokningsbekräftelsen samt bokningsvillkor och betalat hela eller delar av din bokning.
Observera att en bokningsavgift, 135 SEK tillkommer på din faktura om du bokar genom personlig service.

När skall jag betala?

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst. Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning. Se datum och belopp på fakturan.

Vad händer om jag inte betalar in i tid?

Om Du inte betalar in handpenningen på 1200 SEK ser vi det som en avbokning från din sida. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta skriftligen till info@kronocamping.com.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Du kan ändra din bokning mot en avgift på 100 kr/tomt/stuga och tillfälle upp till 7 dagar innan ankomst.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du avbokar skriftligen till oss per mail; info@kronocamping.com. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd på 295 SEK sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft direkt vid bokningstillfället. Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och avbokningsavgiften (295 SEK + 100 SEK), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag för att återbetalning skall utgå. Intyget skall sändas till oss, senast 10 dagar efter avbokningstillfället. På läkarintyget skall det framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen och olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för att inte kunna genomföra bokningen.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss minus den ev. nyttan du hunnit med på tomten/stugan. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under Din vistelse, skall Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Om du brutit mot våra ordningsregler (se skyldigheter) återbetalar vi resterande tid enligt din bokning om vi hittar ny gäst som hyr platsen/stugan minus de kostnader som vi eller andra gäster pålagts i samband med detta.

Vad har jag för skyldigheter?

För att boka camping/stuga skall du vara fyllda 18 år, annars behöver målsman vara en del av sällskapet som bor på campingplatsen. Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerhetsställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter Du mot ordningsreglerna har vi rätten att avhysa er från platsen med omedelbar verkan. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. Avresestädning kan beställas i receptionen minst två dagar i förväg. Under högsäsong (v. 28-31) minst 1 vecka i förväg.

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med det som ni inbetalat till oss minus den ev. nyttan ni kan ha haft av tomten. En pandemi lyder inte under detta.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd Dig till oss omgående om du inte är nöjd med något från vår sida. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att kontakta oss. Om vi inte kommer överens, kan Du vända dig till ARN. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.