När vill du besöka oss?

Bokningsvillkor

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst.

Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning. Betalning sker med kreditkort/bankkort vid online betalning. Vid de tillfällen betalningen delas upp i 2 delar får ni en bekräftelse/faktura med OCR nummer. Observera at ert kort måste vara öppet för internetköp.

Viktigt att känna till

Vi tillämpar Camping Key Europe på vår anläggning. Du får i regel disponera stugan från kl. 15.00 på ankomstdagen till kl. 11.00 på avresedagen. För campingtomt gäller dygnsbyte kl 15.00. Vecka 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 gäller utcheckning kl 12:00 och incheckning kl 15:00.

Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi, Framnäs Camping AB, skyldiga att se till att Ni får en skriftlig bekräftelse på Er bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

När blir min bokning bindande?

När du tagit del utav bokningsbekräftelsen samt bokningsvillkor och betalat hela eller delar av din bokning.
Observera att en bokningsavgift, 195 SEK tillkommer på din faktura om du bokar genom personlig service.

När skall jag betala?

Infaller ankomstdag inom 40 dagar från bokningstillfället, betalas omgående hela beloppet i samband med bokningen. Vid ankomstdag mer än 40 dagar från bokningstillfället och summan överskrider 1200kr, delas fakturan upp i 2 delar. Först betalar ni i samband med bokningen en anmälningsavgift på 1200kr, resterande belopp betalas 40 dagar innan ankomst. Är beloppet mindre än 1200kr, betalas den omgående vid bokning. Se datum och belopp på fakturan.

Vad händer om jag inte betalar in i tid?

Om Du inte betalar in handpenningen på 1200 SEK ser vi det som en avbokning från din sida. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta skriftligen till info@kronocamping.com.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Du kan ändra din bokning mot en avgift på 100 kr/tomt/stuga och tillfälle upp till 7 dagar innan ankomst.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokningar sker via mail till info@kronocamping.com eller via telefon, +46(0)510-26804. Har du inget avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Vid avbokning med avbeställningsskydd ges 100% återbetalning förutom kostnaden för det avbeställningsskydd du väljer.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan endast bokas som tillägg vid bokningstillfället. Detta går inte att lägga till efter första betalningen genomförts, denna betalning gör bokningen bindande med de eventuella tillägg som bokats.

Avbeställningsskyddet gäller endast det objekt som tillägget har bokats på. Vid bokning utav flera campingtomter/stugor krävs ett avbeställningsskydd till varje objekt.

Ni kan välja att avstå ett avbeställningsskydd på din bokning, då återbetalas inget vid eventuell avbokning oavsett tid innan avtalad ankomst och ombokningsavgift tillkommer med 100kr vid eventuell ombokning.

Vid avbokning genomförs en återbetalning på det inbetalda beloppet exklusive avbeställningsskyddet. Avbokningar sker via mail till info@kronocamping.com eller via telefon +46(0)510–26804. Om intyg krävs ska detta mailas in till oss.

Vi har tre olika säkerhetsnivåer som du kan läsa mer om här nedan

Avbeställningsskydd Säker

Detta avbeställningsskydd innebär att ni fram till 12.00 dagen före avtalad ankomstdag kan avboka er vistelse om något inträffar dig, närmast anhörig eller familj som gör att ni inte kan resa. Förhindret ska kunna styrkas med intyg från till exempel läkare, försäkringsbolag eller arbetsgivare. Intyget ska komma in till oss senast 14 dagar efter datumet avbokningen genomförs.

Ingen ombokning ingår, vid eventuell ombokning tillkommer en ombokningsavgift på 100kr per objekt.

Avbeställningsskydd Säkrare

Avbeställningsskyddet ger dig möjlighet att avboka utan intyg fram till 40 dagar före avtalad ankomstdag oavsett orsak. Vid avbokning närmre än 40 dagar men innan 12.00 dagen före avtalad ankomstdag kan ni avboka er vistelse mot intyg om något inträffar dig, närmast anhörig eller familj som gör att ni inte kan resa. Förhindret ska kunna styrkas med intyg från till exempel läkare, försäkringsbolag eller arbetsgivare. Intyget ska komma in till oss senast 14 dagar efter datumet avbokningen genomförs.

Fram till 14 dagar före avtalad ankomst kan ni omboka er vistelse utan extra kostnad. 13 dagar eller närmre tillkommer en ombokningsavgift på 100kr per objekt.

Avbeställningsskydd Säkrast

Med detta avbeställningsskydd kan ni avboka fram till 7 dagar innan din ankomst avsett orsak, inget intyg krävs. Vid avbokning närmre än 7 dagar men innan 12.00 dagen före avtalad ankomstdag kan ni avboka er vistelse mot intyg om något inträffar dig, närmast anhörig eller familj som gör att ni inte kan resa. Förhindret ska kunna styrkas med intyg från till exempel läkare, försäkringsbolag eller arbetsgivare. Intyget ska komma in till oss senast 14 dagar efter datumet avbokningen genomförs.

Bokningen kan även ombokas kostnadsfritt fram till ankomst.

Giltliga skäl till att använda avbeställningsskyddet

  • Vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art dom drabbar dig, närmst anhörig, familj eller medresenär.
  • Någon allvarlig händelse utanför din kontroll. T.ex. omfattande eldsvåda, översvämning i din bostad, bil/husvagn måste in på verkstad.
  • Inkallelse till Försvarsmakten eller civilförsvaret.
  • Inkallelse till arbete utav arbetsgivare, indragen/flyttad semester

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss minus den ev. nyttan du hunnit med på tomten/stugan.

Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under Din vistelse, skall Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Om du brutit mot våra ordningsregler (se skyldigheter) återbetalar vi resterande tid enligt din bokning om vi hittar ny gäst som hyr platsen/stugan minus de kostnader som vi eller andra gäster pålagts i samband med detta.

Vad har jag för skyldigheter?

För att boka camping/stuga skall du vara fyllda 18 år, annars behöver målsman vara en del av sällskapet som bor på campingplatsen. Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerhetsställa att datum och objektnummer stämmer. Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös.

Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter Du mot ordningsreglerna har vi rätten att avhysa er från platsen med omedelbar verkan. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta, än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. Avresestädning kan beställas i receptionen minst två dagar i förväg. Under högsäsong (v. 28-31) minst 1 vecka i förväg.

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med det som ni inbetalat till oss minus den ev. nyttan ni kan ha haft av tomten. En pandemi lyder inte under detta.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd Dig till oss omgående om du inte är nöjd med något från vår sida. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att kontakta oss. Om vi inte kommer överens, kan Du vända dig till ARN. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.