Hållbarhet

Vi på Kronocamping i Lidköping värnar om vår miljö och hållbarhet i allra möjligaste mån. Vi arbetar aktivt för att värna om vår ömtåliga natur och vi tar alltid hänsyn till Hållbarhet i våra diskussioner i vår vidare utveckling av anläggningen. Lika viktigt är att arbeta långsiktigt och värna om våra anställda och tillse mångfald och lika behandling.