När vill du besöka oss?

Personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Olika typer av data vi samlar in

Kronocamping & Restaurang Sjökanten Lidköping (Framnäscamping AB, 556483-4876) är ansvarig för de personuppgifter du registrerar. Kronocamping kommer behandla dina personuppgifter i syfte att administrera förfrågningar, bokningar och betalningar samt information som du begärt. Personuppgifterna sparas för att kunna följas upp, samt fullgöra lagliga förpliktelser som ställs på bolaget.

Hur använder vi vår data

Vi använder insamlad data för att kunna följa upp, föra statistik, skicka nyhetsbrev samt skicka inbjudningar till olika evenemang. Uppgifterna kan kommas att användas i marknadsföringsändamål, gästundersökning av Kronocamping & Restaurang Sjökanten. Gästundersökningen sker via AQ-analys som är en leverantör av gästundersökningen. Nyhetsbrev skickas ut av Kronocamping. Gästundersökningen är valfri att besvara. Nyhetsbrevet kan ni avregistrera er ifrån.

Lagring

Kronocamping & Restaurang Sjökanten (Framnäscamping AB) sparar alla uppgifter tills bolaget har uppfyllt de lagar som ställs på bolaget, som t.ex. bokföringslagen. Därefter raderas alla uppgifter.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med tävlingar sparas bara så länge som krävs för att utse en vinnare.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig raderar vi dina personuppgifter.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem. När vi inte behöver personuppgifterna längre raderar vi dessa.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut.

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta Kronocamping Lidköping, 556483-4876, Läckögatan 22, 531 54 Lidköping, + 46 (510) 268 04, info@kronocamping.com

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta Kronocamping Lidköping så att rättelse kan vidtas.